אודות מכון מצפן לחקר המשמעות בחיים

מכון מצפן לחקר המשמעות בחיים הוקם במסגרת שיתוף פעולה עם המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך, אוניברסיטת ת”א. המכון הינו פרי יוזמה משותפת אשר באה להעמיק את תפיסת המשמעות כדרך חיים. שותפים להקמתו ד”ר פנינית רוסו-נצר אשר משמשת כראש המכון והמנהלת האקדמית, ודרור שקד מנהל המכון.

מכון מצפן לחקר המשמעות הינו הראשון בישראל העוסק בנושא המשמעות בתפיסה רחבה ובשילוב בין מחקר אמפירי ליישום. פעילות המכון מבוססת על צוות מקצועי של חוקרים ומנחים, אשר חרט על דגלו להוות גוף מוביל בעולם החוקר מפתח ומיישם, את תחום המשמעות בחיים כציר מרכזי בחיי האנשים.

יעדי המכון המרכזיים הם:

  • המשגה וחקר של נושא המשמעות בחיים כתפיסת עולם
  • הגברת המודעות לחשיבות של המשמעות בחיים בקרב החברה הישראלית
  • פיתוח והנגשת כלים יישומיים ומתודות להתערבות במגוון הקשרים ואוכלוסיות

גישת הצוות מבוססת בין השאר על עקרונות לפיהם הדחף העמוק ביותר באדם הוא שאיפתו למציאת משמעות בחייו. המשמעות היחודית לכל אדם בכל רגע ורגע היא הבסיס לצמיחתו ובאחריותו למצוא אותה.צוות המכון כולל חוקרים ומומחים מתחומי הרוח, החברה,התנהגות וניהול, וכולם בעלי ניסיון עשיר בתהליכי פיתוח וישום תהליכים בתחומי המשמעות.

המכון פועל במסגרת מספר שיתופי פעולה עם מכוני מחקר בעולם בתחום המשמעות בחיים, משתתף בכנסים בינלאומיים, עוסק בפיתוח ידע ומשאבים, מקיים מפגשים וימי עיון, ועוסק בהכשרה והשתלמויות.

 

ליצירת קשר ופרטים נוספים – לחץ כאן

תפיסת העולם שלנו

המכון פועל להמשגה וחקר של נושא המשמעות בחיים כתפיסת עולם, להגברת המודעות לחשיבות של המשמעות בחיים בחברה הישראלית וכן פיתוח והנגשת כלים יישומיים ומתודות להתערבות במגוון הקשרים ואוכלוסיות

הכשרה והדרכה

המכון עוסק בהכשרה והדרכה של יחידים ואירגונים במסגרת לימודי תעודה, סדנאות והשתלמויות

צוות מקצועי

צוות המכון מונה צוות חוקרים מיישמים ומדריכים מקשת רחבה של התמחויות בתחומי הרוח החברה ההתנהגות והניהול

מחקר ופיתוח

עריכת מחקרים בארץ ובעולם בתחום המשמעות בחיים, ושיתופי פעולה עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר מהמובילים בעולם